1462528123.JPG

Adam Kowalczyk

Rabe S.C.

Bilateral Meetings

  • (10:00 am - 4:00 pm)
DescriptionInnowacyjna technologia aeracji ścieków i zanieczyszczonych wód powierzchniowych. Nawet 10-cio krotna redukcja zużycia energii w porównaniu do metod dostępnych obecnie na rynku.

Innovative technology that allows to reduce costs of aeration even ten times.


Organization Type Company
CountryPoland
CityBydgoszcz, ul. Ludwikowo 1 Google map
Areas of Activities

Systems and equipment for water conditioning

    Technologies of water conditioning and sewage treatment

      Sewage treatment plants

        Modern technologies of renovation of water supply and sewage systems